Hoppa till sidans innehåll

Om föreningen och vår historia


Stadgar

Öppna föreningens stadgar i PDF-format (senast reviderade vid årsmöte 2016).

Vreta SoMK:s historia

Under 1960-talet samlades regelbundet till motion ett litet men ack så entusiastiskt kamratgäng i Ljungsbro - Berg (dåvarande Vreta Klosters kommun). Det var skidåkning på vintern och mest terränglöpning på övriga delar av året. Under hand diskuterades att bilda en förening för främjande av verksamheten. Man kallade till ett möte den 26 mars 1968 i Cloettas hörsal för att undersöka intresset för att bilda en klubb med inriktning mot skidåkning och annan motionsverksamhet. Kallelsen hörsammades av 32 personer. Redan på mötet tillsattes en intrimsstyrelse med uppgift att förbereda bildandet och kalla till ett första årsmöte. Detta hölls den 6 maj 1968 - som alltså är klubbens födelsedag. Omgående sökte man medlemskap i Svenska Skidförbundet. 

Motionscentrum i Olstorp

En händelse som ser ut som en tanke är att vid samma tid blev fastigheten Kungsbro 1:10, Olstorp - ett torpställe med perfekt läge - till salu. Den nybildade klubben köpte fastigheten. Stället bestod av några hektar mark samt boningshus, loge/ladugård och hönshus. Medlemmarna tog genast itu med att anlägga ett el-ljusspår. Ett hårt och tidsödande arbete huvudsakligen utan maskiner. Spåren anlades delvis på grannfastigheter (Kungsbro, Flemma och Norra Berget) varför avtal tecknades med dessa ägare. Olstorps utveckling till motionsanläggning fick en stark medlemstillströmning till följd. Det var främst folk från orten som lockades av tillfällena till motion, kanske Vasaloppsstart och inte minst av den entusiastiska pionjäranda som som präglade klubben. Under de närmaste åren utfördes en mängd arbeten, såsom uppförandet av omklädningsbyggnad, ombyggnad av boningshus till klubbstuga, ombyggnad av ladugård/loge till sekretariat och redskapsbod, uppförande av raststuga och tidtagarbod, anläggning av parkeringsplats, tillbyggnad av omklädnings- byggnad, tillbyggnad av redskapsbod med en möteslokal, anordnande av djupborrad brunn, nytt avloppssystem, breddning och förlängning av spår och och mycket mera. Av det gamla torpet har under de gångna åren utvecklats en förnämlig motionsanläggning som tillhör de yppersta i sitt slag i vårt distrikt. De entusiaster som utfört bedriften att bygga upp anläggningen har faktiskt utfört en kulturgärning. De gav ett bidrag till vår samhällsbyggnad vars värde blir allt tydligare i takt med att välskötta anläggningar i kommunens och andra klubbars ägo minskar. Tillströmningen av besökare från andra delar av kommunen såväl vinter som sommar är ett tydligt bevis härpå. 

Klubbens verksamhet

Klubbens verksamhet har genom åren varit livlig. Framför allt har skidkommittén varit mycket aktiv till glädje för framför allt våra barn och ungdomar. Klubben har så gott som ända från begynnelsen varit representerad vid tävlingar såväl inom som utanför distriktet samt vid större nationella tävlingar. Våra skidåkare har deltagit i ett flertal Svenska mästerskap och uppnått goda placeringar.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 02:57 Skribent: Jörgen Nybrolin

Vreta SoMKs sponsorer:

 

jannes_logga_vingar

mme

 

 

Postadress:
Vreta Skid o MK
Box 38
58507 Ljungsbro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: nicklasgranqvist@gma...